Image

Column

- Leo Fijen

Heiligen en martelaren

Zijn er heiligen en martelaren die ook protestanten kunnen aanspreken? Die vraag kreeg ik van een redacteur van een radioprogramma. Komende zondag mag ik antwoord geven op deze vraag, op Radio 1, in de vroege ochtend. Want daar zal ik met voorbeelden komen van mensen die hun leven hebben gegeven voor een ideaal dat anderen heelt in de wonden van het bestaan. En je kunt alleen maar helen als je je eigen wonden hebt aanvaard en daarmee kunt leven. Het is de weg naar innerlijke vrijheid en vrede door alle crises heen. Titus Brandsma wijst die weg. Hij leefde voor de waarheid en de weg van Christus en gaf daarvoor zijn leven. Toen hij in kamp Amersfoort zat zag zijn toekomst er donker uit. En in het duister van de gevangenschap had hij niets anders dan zijn kampkleding en wat touwtjes. Daar maakte hij een rozenkrans van. En zo bad hij met zijn medegevangenen. In de grootste onvrijheid zocht hij de innerlijke vrijheid en verbondenheid met Christus. Die rozenkrans gaf hij weg aan een gevangene die werd vrijgelaten. Via een omweg heb ik die rozenkrans ooit even in handen gehad: wat touwtjes en enige knopen. Om te bidden heb je niet veel nodig. En als je bidt kun je in Christus verbonden zijn met alles en iedereen. Dat is de weg die Titus Brandsma ons vandaag wijst.

De betekenis van het leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van anderen

Leef nieuw, leef opnieuw en ontdek dat ons meer geschonken wordt dan we beseffen.

Ongekuste dag, oneindig open Ongekust zonder woord en verhaal Geopend wordt je mond als je maar vraagt Moge alles wijsheid worden vandaag