Het werk van Adveniat is essentieel in de geloofseducatie binnen Rooms-katholiek Nederland. Uw bijdrage om ons werk doorgang te laten vinden is van harte welkom. Adveniat heeft een ANBI status, dit betekent dat uw gift belastingtechnisch aftrekbaar is.

Als u het werk van Adveniat wilt (blijven) steunen en dat (ook) wil doen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en deze vervolgens door ons te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst is hier te downloaden.

Legaat/nalatenschap
Behalve door het doen van schenkingen/giften kunt u ons ook financieel steunen door Stichting Adveniat te begunstigen in het testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage van de erfenis.