Welkom op de pagina van Stichting Adveniat!

 

Stichting Adveniat werd opgericht op 5 juni 2012 en heeft volgens haar statuten als doel het bevorderen van de verschijning van verantwoorde en eigentijdse katholieke uitgaven op het gebied van de geloofseducatie. Hierbij valt zowel te denken aan boeken, magazines en folders als aan multimediale projecten waarin gebruik wordt gemaakt van websites, films, etcetera. De uitgaven zijn in eerste instantie bedoeld om de inspanningen op het gebied van de geloofseducatie van bisdommen en parochies, van orden en congregaties en van opvoeders in school en gezin te ondersteunen. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken in overleg met Adveniat Geloofseducatie B.V., het bestuur heeft het recht om ook met andere uitgeverijen en producenten de doelstellingen te verwezenlijken.

Stichting Adveniat verkreeg een ANBI status met de volgende gegevens:
Naam: Stichting Adveniat
Fiscaal nummer: 8517.23.172
Adres: Amalialaan 126-G, 3743 KJ Baarn
Tel: 088-2383603
Bestuurssamenstelling: voorzitter: Dhr. D. Oeyen, penningmeester: Mr E. Duijsens en zaakwaarnemer: Dhr. L. Fijen.

Het banknummer van de Stichting Adveniat is NL83 TRIO 0254755755 (Attentie: niet voor webwinkel-betalingen)

Jaarverslag Stichting Adveniat 2019