De Pius Almanak is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een uitgebreid gegevensbestand van organisaties en instellingen in de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie. Wie een abonnement neemt op de Pius krijgt 20% korting en betaalt geen € 82,00 maar € 65,60 voor de almanak en de online database! De abonnee ontvangt jaarlijks de nieuwe adressen van de katholieke professionals en instellingen in boekvorm én permanente toegang tot de online database piusalmanak.nl.

Blijf elkaar opzoeken!

Abonneer u nu op Pius almanak en ontvang 20% korting. Stuur een e-mail naar piusabonnement@adveniat.nl

Abonnementen worden zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggingen dienen twee maanden voor het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te geschieden.