Arjen Bultsma

Arjen Bultsma (Assen, 17 juli 1976) is een Nederlands rooms-katholiek priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Sinds februari 2012 is hij pastoor in de geloofsgemeenschappen van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum die sinds januari 2014 gefuseerd zijn in de Zalige Titus Brandsmaparochie. Tevens is hij sinds september 2012 vicaris van het bisdom.

Alle publicaties van Arjen Bultsma

2 resultaten