Charles Caspers

Charles Caspers, theoloog en kerkhistoricus, werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Titus Brandsma Instituut, aanvankelijk halftijds en vanaf 2001 voltijds. Voordien was hij coördinator van het Liturgisch Instituut (Tilburg University) en redacteur van het lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland aan het Meertens Instituut (KNAW). Tot 2016 was hij projectleider Moderne Devotie, sindsdien legt hij zich nagenoeg volledig toe op de geschiedschrijving van de Bossche congregatie Dochters van Maria en Joseph, ook bekend als de zusters van de Choorstraat. ‘Mij boeit vooral de vraag wat hen heeft bewogen om te kiezen voor zo’n vorm van gemeenschapsleven, ten dienste van de kwetsbaren in de samenleving’. In 2013 publiceerde Caspers, samen met Kees Waaijman, het eerste boek over de spiritualiteit van de congregatie, met speciale aandacht voor de vier beschermheiligen Maria, Jozef, Johannes de evangelist en Vincentius. In 2015 verscheen van zijn hand een boek over de mede-stichteres van de congregatie Dochters van Maria en Joseph, een geestelijke biografie van Anna Karina Van Hees, ook wel Heilig Kaatje genoemd.

Alle publicaties van Charles Caspers

0 resultaten