Mark Delrue

Mark Delrue is priester en directeur van het Museum voor Moderne Religieuze Kunst van het bisdom Brugge, lid van de commissie van cultusgebouwen in de bisdommen Brugge, Mechelen-Brussel en lid van het Comité National d'Art Sacré in Parijs.

Alle publicaties van Mark Delrue

0 resultaten