Gerben Zweers

Gerben Zweers (1969) was pastoor in Arnhem en is sinds 2018 als priester verbonden aan de Orde van Sint Augustinus. Hij studeerde theologie in Utrecht. Hij is werkzaam in het parochiepastoraat in Leuven (België), in jongeren-en vormingswerk en de religieuze vorming van jonge medebroeders.

Alle publicaties van Gerben Zweers

0 resultaten