Hannah van Quakebeke

Hannah Van Quakebeke is sinds 2009 priorin van de benedictinessen priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië in Loppem. Zij studeerde muziekpedagogie en muziektherapie en behaalde in Rome het doctoraat in de monastieke theologie met de verhandeling "Van het verharde naar het verruimde hart. Onderzoek naar een christelijk antropologisch perspectief volgens de Regel van Benedictus en de Evangelisatie van onze diepste diepten van Simone Pacot". Zuster Hannah is lid van Bethasda, de associatie die het werk van Simone Pacot bestudeert en verspreidt.

Alle publicaties van Hannah van Quakebeke

2 resultaten