Jan Maasen

Jan Maasen (1956) studeerde andragologie en een persoonlijke leerroute theologie in Utrecht. Sinds 1984 is hij werkzaam geweest bij het bisdom Rotterdam: missiesecretaris (1984-1993), medewerker kerkopbouw (1993-2003) en medewerker diaconie (2005-2022) annex missiesecretaris (2008-2022). Tussendoor werkte hij enige jaren als medewerker diaconie en arbeidspastoraat bij het dekenaat Het Groene Hart (2003-2006/9). ‘Liefde als rode draad’ is een uitwerking van een reeks van negen artikelen over historische modellen van diaconie, die hij eerder schreef voor het blad Diakonie & Parochie.

Alle publicaties van Jan Maasen

1 resultaten