Jean Bastiaens

Jean Bastiaens is professor Nieuwe Testament aan het Grootseminarie van Brugge. Hij is directeur van het Bijbelhuis Zevenkerken en van de Bijbeldienst Bisdom Brugge. Hij is ook diaken en werkte mee aan de oecumenische Nieuwe Bijbelvertaling

Alle publicaties van Jean Bastiaens

0 resultaten