Karin van den Broeke

Karin van den Broeke was van 2013 tot 2018 preses van de General Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is al enige tijd predikante in de protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland. Daarnaast is ze voorzitter van het Nederlands Bijbel Genootschap en lid van het Uitvoerend Comité van de Wereldraad van Kerken

Alle publicaties van Karin van den Broeke

0 resultaten