Mathijs Lamberigts

Mathieu (Mathijs) Lamberigts (Kessenich, 1955) is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Leuven en lid van de onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie. In 1989 begon Lamberigts als academisch bibliothecaris aan de KU Leuven. In 2000 werd hij decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen tot hij in 2008 werd opgevolgd door Lieven Boeve. Op 1 augustus 2014 werd hij terug decaan en bleef dat tot hij in 2018 werd opgevolgd door Johan De Tavernier. Hij is o.a. lid van de werkgroep van het Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), president van het Curatorium Chair Augustinian Studies (Katholieke Theologische Universiteit Utrecht), lid en sinds 2009 voorzitter van de International Advisory Committee voor de Excellenz Finanzierung (Universiteit van Freiburg), en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In het verleden was hij o.a. lid van de C4 Commissie van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (1995-2005), van de Onderzoeksraad van de KU Leuven (1995-2000) en van de evaluatiecommissie DFG voor het Zentrum für Augustinusforschung (Julius Maximilians-Universiteit). Hij is redactielid van o.a. Augustiniana, Corpus Christianorum. Series Latina, Ephemerides Theologicae Lovanienses, Louvain Studies, Louvain Theological and Pastoral Monographs, Recherches de Théologie et Philosophie médiévales, Revue d’Histoire ecclésiastique en Tijdschrift voor Theologie.

Alle publicaties van Mathijs Lamberigts

1 resultaten