Marcel Poorthuis

Prof. dr. M.J.H.M. Poorthuis werd in 1955 in Hilversum geboren. Hij studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en tegelijkertijd muziek aan het Hilversums Conservatorium. Hij begon zijn loopbaan bij het secretariaat van de Nederlandse Katholieke Kerk. Poorthuis promoveerde in 1992 tot doctor op de commentaren van de Frans-joodse filosoof Levinas op de Talmoed. Zijn promotoren waren Rabbijn prof. Yehuda Aschkenazy en prof. Ad Peperzak. Van 1992 tot 2010 was hij werkzaam als universitair hoofddocent aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Thans is hij hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg University. De titel van zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar op 6 april 2011 was: Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd? Over het belang van de dialoog voor theologie en samenleving.

Alle publicaties van Marcel Poorthuis

0 resultaten