Leo Declerck

Leo Declerck (Oostende, 22 april 1938) is een Belgisch rooms-katholiek priester en historicus. Declerck trad binnen in het seminarie van het bisdom Brugge en werd in 1962 tot priester gewijd. Hij promoveerde tot licentiaat in de theologie en tot licentiaat in de wijsbegeerte, na studies in de Gregoriana Universiteit in Rome. Hij werd vicerector van het Belgisch College in Rome en maakte van dichtbij het Tweede Vaticaans Concilie mee. De Belgische bisschoppen en experten logeerden immers in het Belgisch College. Hij werd vervolgens secretaris van bisschop De Smedt en professor aan het Groot Seminarie. Nadien werd hij directeur van het secretariaat van de Belgische bisschoppenconferentie. In november 1972 werd hij vicaris-generaal van het bisdom Brugge. In 1996 ging hij, om gezondheidsredenen, met pensioen. In 1992 was hij rector geworden van het monasterium 'De Wijngaard' in het Brugse Begijnhof Ten Wijngaarde, ambt dat hij verder bleef uitoefenen. In 1992 werd hij ook lid van het Sint-Salvatorskapittel van kanunniken in de kathedraal van Brugge.

Alle publicaties van Leo Declerck

0 resultaten