Mirjam Spruit

Mirjam Spruit-Borst (1974) studeerde bedrijfskundige economie aan de VU te Amsterdam en katholieke theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Ze behaalde daarna haar kerkelijke licentiaat (STL), eveneens aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1 september 2015 is zij in dienst als stafmedewerkster bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Daarvoor was ze 13 jaar werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, als stafmedewerkster Jongerenpastoraat en Catechese. Onderwerpen die haar aan het hart gaan zijn: (nieuwe) evangelisatie, parochievernieuwing, (sacramenten) catechese en leiderschap in de katholieke Kerk. Mirjam is getrouwd en actief in haar eigen parochie als begeleidster van een tienergroep.

Alle publicaties van Mirjam Spruit

0 resultaten