Piet Raes

Piet Raes is filosoof van opleiding en momenteel bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Brugge bevoegd voor vorming en catechese.

Alle publicaties van Piet Raes

1 resultaten