Thomas Quartier osb

Thomas Quartier (1972) is benedictijnermonnik in de Abdij Keizersberg in Leuven. Hij is theologiehoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de KU Leuven en medewerker van het Titus Brandsma Instituut.

Alle publicaties van Thomas Quartier osb

13 resultaten