Tim Schilling

Timothy P. Schilling (1965 Lafayette USA) behaalde een baccalaureaat in de Engelse taal- en letterkunde aan de Princeton University en studeerde af in theologie aan de KU Leuven in 1994. Van dan af tot 2001 was hij pastoraal en catechetisch werker in het aartsbisdom van Seattle, op het niveau van parochie en (aarts)bisdom. In januari 2003 promoveerde hij in de praktische theologie aan de KTU te Utrecht. Op 1 maart 2003 werd hij stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Zijn aandacht gaat uit naar evangelisatie, spiritualiteit en geloofsopvoeding. Artikelen van zijn hand zijn verschenen in onder meer Communio, AmericaCommonwealThe TabletImageVolzinKatholiek Nieuwsblad en First Things. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen, en is redactielid van geloventhuis.nl

Alle publicaties van Tim Schilling

0 resultaten